II. Abdülhamit’in Kıbrıs Haritaları Yayınlandı

Kıbrıs Raporu
Kıbrıs Raporu Görüntülemeler
3 dk okuma süresi

1878 yılında yapılan ve ilk kez ortaya çıkartılan Kıbrıs haritaları, “Sultan II. Abdülhamit Devri Kıbrıs Haritaları” adlı çalışma ile Kıbrıs Türk Halkı ile paylaşıldı.

Kıbrıs Vakfılar İdaresi (KVİ), Kıbrıs’ın tarihiyle ilgili önemli bir projeyi daha imza attı. “Sultan II. Abdülhamit Devri Kıbrıs Haritaları” adlı çalışmayı yayımlayan KVİ, konuyla ilgili haritaları ve değerlendirme kitabını Kıbrıs Türk Halkının bilgisine sundu.

1878 yılında yapılan ve ilk kez ortaya çıkartılan 27 Kıbrıs haritası, Prof. Dr. Soyalp Tamçelik ve Mustafa Kemal Kasapoğlu’nun çalışmalarıyla 15 bağımsız haritada birleştirildi. Bu haritalardan yola çıkarak bir de değerlendirme kitabı yayınlandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, bu çalışmayla Osmanlı yönetiminden miras kalan ve kültürel değeri büyük olan bu haritaların Kıbrıs Türk tarihine ve insanına kazandırıldığını söyledi.

Sultan II. Abdülhamit Devri Kıbrıs Haritaları

Sultan II. Abdülhamit devrinde çizilen Kıbrıs haritalarının ve planlarının ilk kez tespit edilmesi, Ada’nın Osmanlı egemenliğine ışık tutulmasına imkan olanak sağlıyor.

Çalışmada ele alınan 15 harita karton bez üzerine, renkli ve elle çizildi. Tamamı el yapımı olan bu haritaların Kıbrıs’ın İngiltere’ye devredildiği 1878’de çizildiği anlaşılıyor. Buna göre Osmanlı padişahları arasında Kıbrıs ile ilgili çizilen en son haritaların bunlar olduğu değerlendirilmektedir.

Haritaların gerçeğe birebir uygun olması, bu haritaların bilimsel değerini artırmaktadır. Bu yönüyle haritaların fetihten sonra yapılmış en ayrıntılı ve bilimsel ölçütlere uygun en iyi haritalar olduğunu göstermektedir.

Çizilen haritalarda su yolları, bentler, askerî binalar, deniz ve karayolları, doğal limanlar, yeraltı zenginlikleri, istihkam mevkileri ve imar faaliyetleri yer alıyor.

Bu haritalarda köprü ve resmi daireler, askerî yapıların konumları, yerleşim merkezleri ve Lefkoşa surlar içi bölgesinin ayrıntılı çizimleri bulunmaktadır. Başta Lefkoşa olmak üzere kent dokusunun niteliği, yerleşim birimlerinin, pazar yerlerinin, mezarlıkların, dinî mekânların, tarıma uygun arazilerin, ticarî, mülkî ve idarî kurumların günümüze konumu belirtilmektedir.

Sultan II. Abdülhamit’in haritalarının yapıldığı dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nda Arap alfabesi kullanıldığından haritalardaki cadde, kaza, köy vb. isimlerin tamamı bu alfabeyle yazılmış olduğu, ancak Yunanca kelimelerin okunuşlarının Türkçe telaffuzuyla birlikte dile getirildiği dikkati çekmektedir.

Köy, cadde, su yolları, kara yolları, yerleşim birimleri, limanlar, tepeler, dağlar, ovalar, araziler, burunlar, çiftlikler, dereler, ormanlar, arklar, çeşmeler vb. isimler, Yunanca okunuşuyla, ancak Türkçe telaffuzu ile yazılmış durumda.


Yazıyı paylaş
Yorum Bırakın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir