Ulusal Seferberlik Zamanı

Tansel Fikri
Tansel Fikri Görüntülemeler
2 dk okuma süresi

Emekli Büyükelçi Tansel Fikri yazdı…

Bağımsızlık ilanımızdan bu yana, Kıbrıs’ta Federal çözümü defalarca ve en az 7 makul Birleşmiş Milletler federal çözüm planının Rum-Yunan tarafının reddettiğini, bizzat Rum eski Dışişleri Bakanı Rolandis tarafından tarihe tescil edilmesine rağmen, KKTC Devlet organlarımız içinde ve dışında örgütlü “Federal Çözüm Aktivistleri” Halkımızın Anavatan Türkiye’ye endeksli çizgisini saptırmak ve Anavatanımızla her alanda örülen sarsılmaz bağları zayıflatmak üzere federal çözüm kisvesi altında, Rum/ Yunan- AB insaf ve icazetine endeksli bir hukuksal/siyasal ve ekonomik zeminde halkımızın AB-Helen kıskacında tutsak edilmesini ısrarla ve sözde “federal çözüm” kisvesi altında, sistematik olarak savunmaları üzücü ve düşündürücüdür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin yeniden yapılanması ve kamu sektörünün işleyişini reformist bir anlayışla topyekun masaya yatırma zamanı gelmiştir!

Kıbrıs Türkü, Milli Mücadele yıllarımızın özverili, adil ve eşitlikçi temellerde ve ilk mücadele liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün günlük gazetesinin sloganını unutmadan “Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz için” anlayışını yeniden rehber edinmelidir.

KKTC’nin yüksek bir ulusal bilinç, gurur, heyecan ve sorumluluk çizgisinde topyekun yapılanma gereği üzerinde gerekli ulusal heyecan ve dinamizmin bir an önce tesis edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Emekli Büyükelçi Tansel Fikri

Devlet ve kamu kuruluşlarını yüksek ahlak, fazilet, dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde etkinlik ve verimliliğe kavuşturmak, Yasama/Yürütme ve Yargı organlarımızın öncelikli ve temel görevidir.

Kamu görevlerinde her türlü rüşvet, usulsüzlük, kayırmacılık, adaletsizlik, ihmal, kayıtsızlık ve çürümüşlüğün, SIFIR TOLERANS anlayışı içinde kökü kazınmalı, caydırıcı yüksek cezalar tereddütsüz uygulanmalıdır.

Eğitim, Ulaşım, Sağlık ve Enerji sektörleri başta olmak üzere, ekonomimizin lokomotif sektörlerinin etkinlik, güvenlik ve verimliliğine odaklanılmalı, kanayan sorunlarımız kronikleşmeden hazırlanacak bir “KKTC Acil Eylem Planı” sonuç odaklı Ulusal seferberliğe dönüşmeli ve Anavatanımızla tam bir işbirliği ve dayanışma içinde uygulamaya sokulmalıdır.

KKTC’nin yüksek bir ulusal bilinç, gurur, heyecan ve sorumluluk çizgisinde topyekun yapılanma gereği üzerinde gerekli ulusal heyecan ve dinamizmin bir an önce tesis edilmesi büyük önem arz etmektedir.

KKTC’de tesis edilecek ulusal heyecan ve kararlılığa, Anavatan Türkiye’nin Devlet kurumları, basın ve medyasının da sahip çakması, aktif ve tamamlayıcı desteği TC-KKTC Ortak “Ulusal Seferberliğinin reçetesidir.

Yazıyı paylaş
Tansel Fikri
Yazar Tansel Fikri
Eeki Maliye Bakanı - Emekli Büyükelçi Tansel Fikri