Beşparmak Düşünce Grubu: Yabancılara Mülk Satışı Endişe Verici Boyuta Ulaştı

Kıbrıs Raporu
Kıbrıs Raporu Görüntülemeler
4 dk okuma süresi
Beşparmak Düşünce Grubu

Beşparmak Düşünce Grubu tarafından yabancıların mülk edinmelerine ilişkin yapılan değerlendirmede gelinen aşamanın sosyo-kültürel, ekonomik ve milli güvenlik açısından potansiyel riskler taşıdığı vurgulanırken, hükümete harekete geçme çağrısı yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yabancılara mülk satışını tartışmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin bir kritik değerlendirme de Beşparmak Düşünce Grubu’ndan geldi.

Beşparmak Düşünce Grubu’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancıların mülk edinmelerine ilişkin gelinen aşamanın sosyo-kültürel, ekonomik ve milli güvenlik açısından potansiyel riskler taşıdığı vurgulandı.

Hükümetin bu konuya acilen müdahale etmesi ve somut adımlar atması gerektiğinin altının çizildiği açıklamada, yasal düzenlemelerin başlatılmasının olumlu olduğunu ancak harekete geçme noktasında daha hızlı olunması gerektiğini belirtildi.

Düşünce Grubundan yapılan yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

Son dönemin ana gündem konularından biri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok miktarda toprağın, başta İsrail vatandaşları yabancıların mülkiyetine geçmesidir. Musevilerin gizli niyetinden/hedefinden kuşkulanıldığı için en çok onların organize biçimde toprak alımından söz ediliyor. Yoğun biçimde emlak alan başka ülke vatandaşlarının arasında da çok miktarda Musevi kökenliler olduğu iddiası da var.

İsrail’in, kurulduğundan beri genişleme politikası olduğu, bu politikanın “vaat edilmiş topraklar” hayaliyle beslendiği, Kıbrıs’ın geçmişte de mutasavver Yahudi devleti için hedef olduğu düşünülürse, İsrail’in Kıbrıs’a yönelik uzun vadeli bir politikasının olması olasılığı tümüyle göz ardı edilemez.  

Musevilerin Kıbrıs’a ilgisi ve giderek ciddi oranda toprak alımına başlaması yılların konusudur ve özellikle son aylarda bu konuda sesler yükseldi. Buna karşın KKTC Hükümeti bu konuda uzun süre sessiz kaldı ve hiçbir önlem almadı. TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, konunun MİT tarafından takibe alındığını açıklaması, milli güvenlik ve bölgesel istikrar bağlamında bir sorun olduğunu açıkça ortaya koydu. Sonuçta KKTC Hükümeti adına bu konuda düzenleme yapılacağı açıklandı. Açıklamalarda, İsraillilerin ve diğer yabancıların aldığı toprakların daha çok Karpas ile deniz kıyılarında olduğu ama giderek iç bölgelerdeki tarımsal arazilere yöneldiği de yer aldı.

Her koşulda, konunun olumlu ve olumsuz yanlarının çok iyi değerlendirilmesi ve sağlıklı sonuçlara ulaşılması koşuldur.

Beşparmak Düşünce Grubu, ülke topraklarının yoğun biçimde yabancıların mülkiyetine geçmesinin, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik sorunlar yaratma, nüfus dengesini sarsma, siyasal iradeyi etkileme; kamu yönetimi, iç güvenlik, eğitim, kültür, çalışma yaşamı, sağlık, çevre, trafik, yurttaşlık sorunlarını çetrefilleştirme; ahlâkî sorunlar yaratma potansiyeli ile yüklü olduğunu değerlendirmektedir.

Grubumuz, kendi yurttaşlarımızın, özellikle de genç kuşağın konut sahibi olmasının neredeyse olanaksız duruma geldiğinin ve kaynaklarımızın kıt olduğu gerçeğinin de ayırımında olup bu olası sorunların stratejik boyut kazanma, milli güvenlik risklerine dönüşme olasılıklarının da değerlendirilmesi gereğini vurgulamayı görev bilmektedir.  

Buna karşı, konunun ekonomik boyutunun, hazineye sağladığı katkının, ülke turizmine yararının, ülkeye dış sermaye transferinin, girişimcilik ve istihdama yaptığı katkının küçümsenememesi ve göz ardı edilmemesi gereğinin de idrakindedir.

Konu ivedi olup her geçen günün sorunu büyütme olasılığı olduğu da değerlendirilmektedir. Ancak önlemler alınacağı, bu konuda yasal düzenleme çalışmasının başlatıldığı açıklamasına karşın, somut adımlar atma konusunda çok yavaş davranıldığı gözlemlenmektedir.

Beşparmak Düşünce Grubu, Hükümetin konuya daha hızlı eğilmesi ve bir an önce harekete geçmesi gereğini anımsatır ve Hükümet’e bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu beyan eder.

Beşparmak Düşünce Grubu
Yazıyı paylaş
Yorum Bırakın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir